Home
Posted by admin, and filed under Kreditní karty

Kreditní karty v současnosti reprezentují určitý typ spotřebního úvěru čerpaný prostřednictvím revolvingového úvěrového účtu.

Čerpaný úvěr může být použit i splácen najednou nebo po částech. Úvěrový limit se automaticky obnovuje splácením dlužné částky.

Vždy je stanovena minimální výše splátky úvěru, obvykle 5 – 10 % z dlužné částky.

Poskytnutý úvěr nebývá zajištěn a banka proto nemá možnost realizovat nesplacený dluh pomocí zástavy.

K těmto kartám již dnes většina bank nabízí klientům také bezúročné období, zpravidla v rozmezí 30 – 55 dnů.

Je více než zřejmé, že u těchto typů úvěrů je banka zatížena vysokým rizikem, protože klient má možnost čerpat úvěrovými limit opakovaně a případné riziko se tedy nesnižuje pravidelnými splátkami jako u spotřebitelských úvěrů.

Posted by admin, and filed under Uncategorized

Charge karty stály v prvopočátcích vzniku platebních karet a jsou založeny principu odložení splácení celkové vyčerpané částky, jedná se tedy o určitý speciální typ úvěrové karty.

Po uplynutí nastaveného účetního období obdrží klient výpis všech provedených transakcí za toto období, který je povinen splatit do určitého předem stanoveného data.

Může tak učinit buď bankovním převod anebo na základě 100% inkasa. Tyto karty mohou být vydány pro soukromé i služební účely a typickým představitelem této skupiny karet je Diners Club.

Jedním z prvních předchůdců platebních karet byly kovové úvěrové známky, které zavedli obchodníci v USA již v roce 1870. Tyto úvěrové známky sloužily k lepší evidenci a obchodníci je vydávali zákazníkům, kteří u nich nakupovali na dluh. K dalším přímým předchůdcům platebních karet můžeme také řadit papírovou kartu přepravní společnosti American Express.

První platební kartu dostupnou širší klientele vydala v roce 1914 společnost Western Union a nabídla ji zdarma svým vybraným klientům, kteří pomocí této karty mohli telefonovat a posílat telegramy, přičemž vše uhradili až na konci měsíce na základě faktury. Protože tato karta vznikla jako bonus pro věrné zákazníky ve snaze si je udržet, nazývají se dnes podobné typy karet kartami věrnostními. Schlossberger a Hozák uvádějí, že již tyto první platební karty byly v podstatě kartami splátkovými, respektive určitou formou spotřebitelského úvěru, protože zákazník utratil víc, než kdyby platil hotově. Debetní karty i vznikly mnohem později jako reakce na potřeby klientů evropských bank.

V roce 1910 rostoucí konkurence přiměla obchodní řetězec Sears Roebuck nabídnout svým klientů prodej na splátky a to nejprve v zásilkovém obchodě, za dva roky pak obdrželi někteří klienti skutečnou kreditní kartu pro placení v obchodních domech uvedené společnosti. Věrnostní kreditní karty (tzv. systém Charge – it – připište to na účet) se pak začaly rychle šířit po celých Spojených státech a pro své držitele se staly znakem osobní prestiže. Jejich vydavateli se staly např. společnosti General Petroleum Corporation of California, Mobil, Shell. Za zakladatele splátkového prodeje a revolvingového úvěru je považována společnost Wanamaker z Filadelfie, která nabídla svým klientům možnost splácet nákupy ve čtyřměsíčních splátkách, a to bez úroku. Pokračovat ve čtení »

V učebnici Bankovnictví I. Bohuslava Šenkýřová definuje platební kartu takto: „Platební karta je moderní platební nástroj ve formě plastikové karty odpovídající mezinárodním normám, kterou oprávněný držitel může provádět bezhotovostní platby a výběry hotovostí.“ Platební karty využívají především spotřebitelé, ale řada bank již vydává platební karty také podnikatelům a právnickým osobám.

Pokračovat ve čtení »

12th Pro 2012
platební karty
platební karty
platební karty
 
platební karty
platební karty
In collaboration with Osobní bankrot.info.