Home
platební karty
platební karty

Když se řekne karta, jistě se každému z nás vybaví plastik, se kterým lze vybrat hotovost v bankomatu nebo zaplatit v obchodě. Málokdo ale zná podrobnosti o tom, co vše se za kouskem umělé hmoty, která se stala nedílnou součástí našeho každodenního života, skrývá.

Platební karta má přesně definované rozměry a vlastnosti, které jsou podloženy nejrůznějšími normami. Fyzikální vlastnosti a velikost „plastových peněz“ (85,6 x 54,0 x 0,76 mm) jsou definovány mezinárodní normou ISO 3554. Plast samotný je vyráběn z třívrstvého PVC, který musí splňovat velmi přísná kritéria, která se týkají elastičnosti vyrovnávání deformací, tepelné stálosti, odolnosti vůči chemickým vlivům, netoxičnosti atd. Karta musí umožnit přístup k hotovosti (bankomat nebo přepážka banky) a především umožnit bezhotovostní placení za zboží a služby v tuzemsku i v zahraničí. Shoda loga na platební kartě s logem označujícím obchodní místo je nezbytná. Obchodní místo je vybaveno různými typy zařízení pro akceptaci. Setkáváme se s platebním terminálem (EFT POS) – komunikujícím s autorizačním centrem banky obchodníka datově, nebo mechanickým snímačem tzv. imprinter, který není přímo s autorizačním centrem nijak propojen. U mechanického snímače je nezbytné provádět autorizaci telefonicky a k zaúčtování pak předat karetní transakce bance na jednotlivých papírových účtenkách.

U EFT POS probíhá autorizační požadavek platební transakce podle typu koncového zařízení datovým přenosem nebo telefonicky do banky obchodníka a jejím prostřednictvím pak dále přes privátní sít mezinárodní asociace až do banky držitele, tj. vydavatele dané karty. Jedná se tedy o globální privátní komunikační sít. Vydávající banka rozhodne o tom, zda požadavek schválí nebo zamítne, a to na základě porovnání údajů, které má o svém držiteli karty k dispozici s příchozím požadavkem. Vše probíhá v reálném čase. Souhlas s probíhající transakcí se vrací k obchodníkovi stejnou cestou v řádech několika vteřin, bez ohledu na geografickou vzdálenost mezi bankou držitele a obchodním místem. Pokud byl autorizační požadavek schválen, obchodník vydá klientovi zboží, příp. provede požadovanou službu. Finanční vypořádání následně probíhá mezi zúčtovací bankou klienta a obchodníka, kde byla služba poskytnuta. V současnosti je relativně mnoho obchodních míst (celosvětový průměr okolo 50 %, byť dosahují pouze 10 % prováděných transakcí a zhruba stejné procento objemu obratu) vybaveno pro akceptaci platebních karet pouze tzv. imprinterem, kdy je transakce uskutečněna otiskem reliéfních znaků vyražených při personalizaci karty do plastiku (embossing). Technologie reliéfního písma v tomto oboru je v dnešní podobě používaná již několik desetiletí, tj. na plastické kartě od roku 1959, resp. od zhruba r. 1918 na „kartě“ kovové. První plastikové karty s magnetickým záznamem, jak je známe dnes, byly zaváděny do praxe v roce 1974.

Rozdíly mezi platebními kartami

Platební karty lze zjednodušeně rozdělit na karty kreditní a debetní. Většina karet vydaných v České republice jsou karty debetní. Umožňují čerpat prostředky jen do výše zůstatku na běžném účtu nebo do výše povoleného debetu (kontokorent, úvěrový rámec). Kreditní karty na rozdíl od nich nevyžadují vedení běžného účtu a umožňují čerpat úvěr opakovaně. O splacenou částku se úvěr znovu automaticky navyšuje. Minimální výše měsíční splátky je obvykle 5 až 10 %. Bezhotovostní placení zboží a služeb nabízí držiteli kreditní karty velkou výhodu – bezúročné období až několik týdnů, tj. doba, kdy lze využít peníze banky zcela bez úroku a své peníze v mezičase efektivně využívat jinak. Všeobecné doporučení zní: mít dvě platební karty – kreditní a debetní – VISA a Mastercard a jejich používání výhodně kombinovat. Je zbytečné platit za výběr hotovosti v bankomatu nebo u bankovní přepážky, když stačí použít na nákup kartu, která navíc půjčí, a to až na dobu 45 dnů zcela zdarma. Kreditní karta ale nemusí znamenat půjčku. Je to spolehlivá, pohotová finanční rezerva pro jakoukoli nenadálou situaci.

Čipová technologie

Uplatněním čipové technologie a jejím zavedením v oblasti produktu platebních karet bude možno především postupně využít zcela nových kvalitativních možností, které technologie magnetického proužku nikdy nabídnout nemůže. Protože však jednou z hlavních pozitivních vlastností produktu platebních karet je jejich globální interoperabilita, je nutné mít na zřeteli s tím související časové horizonty implementace. Čipovou technologií musí být vybaveny nejen vlastní karty, ale i akceptační infrastruktura. Důležitou součástí je i standardizace. Mezinárodní asociace vytvořily a podporují mezinárodní standard čipové technologie pro platební karty tzv. EMV. Pro tzv. přechodové období bude nutné využívat na kartě kombinace obou technologií, čipové i magnetického proužku – hybridní platební karty. V současné době je tedy nejdůležitější z marketingového pohledu usilovně pracovat a investovat do výše uvedených předpokladů co do počtu platebních karet a zároveň i rozsahu akceptační infrastruktury na bázi čipové technologie.

Po zavedení čipové technologie do praxe v masovějším měřítku lze očekávat i markantní dopady na zvýšení bezpečnosti transakcí. V České republice připravuje několik bank implementaci čipové technologie u některých produktů již v letošním roce. Je to pro ostatní banky působící v regionu jistě důležitý krok a trh tím získá cenné zkušenosti. V tomto ohledu Česko nijak nezaostává za světem, resp. evropskými zeměmi, spíše naopak. Z toho je zřejmé, že pokud dnes držitel potřebuje platební kartu, kterou lze použít za všech okolností a kdekoliv na světě, tak by to měla být karta embosovaná s magnetickým proužkem i čipem. Že se tedy budete setkávat s čipovou platební kartou opatřenou reliéfními údaji, nebude nic neobvyklého.

29th Říj 2009
Tags:
platební karty

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

platební karty
 
platební karty
platební karty
In collaboration with Osobní bankrot.info.