Home

Tag 'Odložené splácení'

Posted by admin, and filed under Uncategorized

Charge karty stály v prvopočátcích vzniku platebních karet a jsou založeny principu odložení splácení celkové vyčerpané částky, jedná se tedy o určitý speciální typ úvěrové karty.

Po uplynutí nastaveného účetního období obdrží klient výpis všech provedených transakcí za toto období, který je povinen splatit do určitého předem stanoveného data.

Může tak učinit buď bankovním převod anebo na základě 100% inkasa. Tyto karty mohou být vydány pro soukromé i služební účely a typickým představitelem této skupiny karet je Diners Club.

platební karty
platební karty
platební karty
 
platební karty
platební karty
In collaboration with Osobní bankrot.info.