Home
platební karty
platební karty

Jedním z prvních předchůdců platebních karet byly kovové úvěrové známky, které zavedli obchodníci v USA již v roce 1870. Tyto úvěrové známky sloužily k lepší evidenci a obchodníci je vydávali zákazníkům, kteří u nich nakupovali na dluh. K dalším přímým předchůdcům platebních karet můžeme také řadit papírovou kartu přepravní společnosti American Express.

První platební kartu dostupnou širší klientele vydala v roce 1914 společnost Western Union a nabídla ji zdarma svým vybraným klientům, kteří pomocí této karty mohli telefonovat a posílat telegramy, přičemž vše uhradili až na konci měsíce na základě faktury. Protože tato karta vznikla jako bonus pro věrné zákazníky ve snaze si je udržet, nazývají se dnes podobné typy karet kartami věrnostními. Schlossberger a Hozák uvádějí, že již tyto první platební karty byly v podstatě kartami splátkovými, respektive určitou formou spotřebitelského úvěru, protože zákazník utratil víc, než kdyby platil hotově. Debetní karty i vznikly mnohem později jako reakce na potřeby klientů evropských bank.

V roce 1910 rostoucí konkurence přiměla obchodní řetězec Sears Roebuck nabídnout svým klientů prodej na splátky a to nejprve v zásilkovém obchodě, za dva roky pak obdrželi někteří klienti skutečnou kreditní kartu pro placení v obchodních domech uvedené společnosti. Věrnostní kreditní karty (tzv. systém Charge – it – připište to na účet) se pak začaly rychle šířit po celých Spojených státech a pro své držitele se staly znakem osobní prestiže. Jejich vydavateli se staly např. společnosti General Petroleum Corporation of California, Mobil, Shell. Za zakladatele splátkového prodeje a revolvingového úvěru je považována společnost Wanamaker z Filadelfie, která nabídla svým klientům možnost splácet nákupy ve čtyřměsíčních splátkách, a to bez úroku.

Všechny tyto věrnostní karty ale měly poměrně důležitou „vadu na kráse“, a sice tu skutečnost, že umožňovaly provádět obchody pouze v síti vydavatele. Tento nedostatek se částečně pokusila odstranit společnost Air Travel Card, která vydala první celostátní Charge – Cardii, která fungovala celkem u šesti leteckých společností. Přestože rozvoj splátkového prodeje na nějakou dobu přerušila 2. světová válka, tyto úvěrové karty byly v roce 1947 obnoveny a staly se prvními mezinárodními úvěrovými kartami, které přijímalo všech 83 členů Mezinárodní asociace leteckých dopravců.

Významným mezníkem v historii platebních karet je rok 1950, kdy společnost Diners Club International vydala pro své členy první univerzálně použitelnou kartu, tzv. charge card. Karta byla papírová a Diners Club se v ní zavazoval k úhradě závazků svých členů, kterým každý měsíc zasílal soupis transakcí uskutečněných kartou.

Ve 40. letech 20. st. začala o podobném projektu v oblasti karet uvažovat řada amerických bank. Jak už jsem zmiňoval, cílem bank bylo odstranění hotovostí a šeků, jejichž používání bylo náročné na zpracování a náklady. Od platebních karet si banky slibovaly nejenom snížení nákladů, ale především zvýšení zisků – jednak z poplatků za vydávání a vedení karet, jednak z úvěrů poskytnutých prostřednictvím karet. První bankovní kartu na světě vydala v roce 1951 The Franklin National Bank z New Yorku. V následujících letech začala s vydáváním bankovních platebních karet asi stovka amerických bank, která si od nich slibovala značné zisky. To se ovšem nesplnilo, banky postihly spíše značné ztráty, takže většina z nich nakonec od vydávání karet upustila (kromě Bank America, která byla kupodivu v projektu vydávání karet úspěšná).

Právě Bank of America nakonec přišla s úplně jiným systémem vydávání platebních karet, a to na základě licence, jejíž využití nabídla nejen ostatním americkým bankám, ale také bankám zahraničním. Jako první zahraniční vydavatel vstoupila v roce 1966 na trhu Barclay´s Bank, která je dodnes nejvýznamnějším vydavatelem platebních karet ve Velké Británii a v dalších zemích.1 Toto období je také počátkem vzniku mnoha kartových asociací, které dnes zajišťují na základě licencí vydávání karet pro většinu bankovních i nebankovních subjektů. V 60. – 70. letech byly položeny základy karetních systémů, které fungují dodnes. Jsou to tyto hlavní karetní systémy: VISA, Mastercard, American Expres, Diners Club a JCB (Japan Credit Bureau).

Největší rozmach zaznamenalo vydávání platebních karet v druhé polovině 70. let a v letech 80., kdy dochází k masovému nárůstu počtu vydaných platebních karet. V této době se také objevují karty debetní, které zaznamenaly největší rozmach v Evropě, zámořskému kartovému trhu i nadále vládnou karty charge a kreditní. Zaznamenáváme i výrobu prvních karet s magnetickým proužkem, které jsou předpokladem masového rozvoje elektronických platebních terminálů.

Tento vývoj pokračuje i v 90. letech, kdy lze ale spíše pozorovat vývoj technologické stránky platebních karet. Řada bank přichází nově na trh s tzv. čipovými kartami, novým fenoménem se stává také placení kartou po internetu. V souvislosti s touto novou službou přichází tzv. elektronická peněženka, což je projekt virtuální platební karty umožňující realizovat především platby po internetu.

platební karty

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

platební karty
 
platební karty
platební karty
In collaboration with Osobní bankrot.info.